Poučna priča: Čovjek imao šest kćerki..
Breaking News

Poučna priča: Čovjek imao šest kćerki..

“Čovjek imao šest kćerki. Jedne noći je legao i pomislio u sebi:” O Allahu, ako mi se sedmi put rodi kćerka rastaću se od žene. Te noći je usnio da stoji pred džehenemom ( paka0). Jedna su se vrata otvorila s namjerom da ga progutaju.

Tada ga je na vratima dočekala jedna od njegovih kćerki i rekla” Babo ja ne dam da ti goriš u vatri.” Potom bi odveden do drugih džehenemskih vrata, ali ga tamo dočeka druga kćerka sa istim riječima. Tako se ponovilo na svih šest vrata, a onda je došao do sedmih.

Na sedmim vratima ne bi nikoga da ga spasi, pa ga baciše u vatru. Probudi se sav potresen. Onda bi sretan jer je to san, pa podiže ruku i uputi dovu Allahu : “Allahu, tako Ti Tvoje veličine, podari mi i sedmu kćerku.”

Veoma je l0še umanjivati vrijednost ženskoj djeci. Mnogi nažal0st još uzdižu i priželjkuju mušku djecu. To ne smije biti tako.  Nemojte sebi to da dozvolite. Ovdje ćemo izdvojiti jedan hadis koji govori o ženskoj djeci  i važnosti:

“Ko othrani tri kćeri, lijepo ih odgoji, lijepo s njima postupa, kao nagradu zaslužuje Džennet.” (Ebu Davud).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *