Korisno

Ako imate sljedeću krvnu grupu, odmah pročitajte do kraja: Može vam sačuvat život

Da li znate koja ste krvna grupa? Trebali biste znati. U životu se mogu desiti razne situacije i korisno je znati da biste mogli pravovremeno da reagujete. Sada ćemo vam navesti jedan  bitan razlog. Svjesni ste da postoje krvne grupe A, AB, B,nulta.

Nulta je univerzalni davalac, a AB univerzalni primalac. Pored toga, prema RH faktoru, možemo biti pozitivni ili negativni. Ako je npr. žena negativna, a muškarac pozitivan, za vrijeme trudnoće fetus obično naslijedi krvnu grupu oca. Što znači da je fetus pozitivna krvna grupa.

Majčino tijelo ga tada smatra stranim tijelom i počinju se stvarati antitijela. Za vrijeme prve trudnoće se ne stvori dovoljan broj antitijela, beba će se roditi normalno. Pr0blem je što će svaka sljedeća trudn0ća završiti p0bačajem.

Ako znate krvnu grupu i svoj faktor, onda ćete imati odgovarajuću terapiju i sve će biti uredu.  Treba reći da kada je majka pozitivna, a otac negativan ne dolazi do ove reakcije.Svaka krvna grupa nosi određene predispozicije ili se vezuje za određene osobine.

Ako ste nulta krvna grupa, evo šta trebate da znate: Ova krvna grupa se povezuje sa b0lestima kao što su čir, disfunkcije štitne žlijezde, nizak nivo hormona štitne žlijezde i nedostatak joda.  Osobe koje imaju ovu krvnu grupu su veoma organizovane, inteligentne i imaju osobine vođe. Snažne su  i produktivne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *