Vijesti

Zar je moguće da je to uradio? Srbin na posmrtnici svoje žene napisao krivce za njenu smr.t

Jedan čovjek je odlučio da na p0smr.tnici svoje žene napiše krivce za njenu sm.rt: Penzioner po imenu Veroljub Simović iz Vranja je odlučio da na p0sm.rtnici svoje supruge navede one koje je smatrao krivim. I da, smatrao je krivim hitnu pomoć.

Njegova supruga je prem.inula  uslijed duže i teške b0lesti. Jednog dana joj je pozlilo i on je pozvao hitnu pomoć. Odbili su da dođu, rekavši kako su im sva vozila zauzeta.  Veroljub se morao snaći, a pošto nije imao auto, morao je tražiti od drugih.

I na to je otišlo vrijeme.  U domu zdravlja su kasno pregledali njegovu suprugu. Govorili su mu da je stanje stabilno i da će biti dobro, ali je ona nakon pola sata prem.inula.Bio je ljut na njih jer je izgubio dosta vremena zbog toga što nisu došli, niti su se trudili da pomognu.

Da joj je na vrijeme pružena pomoć,  ne bi se sve tako odigralo. Zato ih je na njenoj p0s.mrtnici i okrivio.  Nažal0st, brojni su primjeri oko nas gdje je zdravstvo zakazalo. Nebriga o pacijentima, oglušivanje o njihove pozive u pomoć, pozive…

Ti potezi im uopšte nisu strani. Gr0zno je što postoje slučajevi gdje su pacijenti podlegli ili im se stanje p0goršalo isključivo nebrigom medicinskog osoblja. Dešavalo se da čak nisu željeli pregledati pacijente, a u trenutnoj situaciji pogotovo.

Nisu se javljali na telefone, Nisu dolazili na radna mjesta. Pojedinci odbijaju raditi svoj posao i ne primaju pacijente.  Barem u BiH. Pitanje kako doći do doktora. Znamo da je virus prisutan, ali ne znači da će se neko obratiti doktoru samo zbog virusa. Postoje i druge b0lesti, zar ne?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *